Advocaat vaststellingsovereenkomst

Heeft u een advocaat vaststellingsovereenkomst nodig? Veel arbeidsovereenkomst worden beëindigd door een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen een regeling afspreken ter beëindiging van een bepaald geschil. Dergelijke beëindigingsovereenkomst komen veel voor in het arbeidsrecht en met name in het ontslagrecht. Wij lichten dat hieronder toe.

Een advocaat vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Regelmatig komt het voor dat een werkgever niet tevreden is over een werknemer, of dat de functie van een werknemer in het bedrijf komt te vervallen. In die gevallen kan het voor de hand liggen dat werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen en de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Het afscheid van elkaar nemen ( ontslag ) kan via een procedure bij het UWV of de kantonrechter worden gerealiseerd, maar ook in onderling overleg ( ontslag met wederzijds goedvinden ). Dat laatste is vaak eenvoudiger en minder kostbaar.

Heeft werknemer recht op een ontslagvergoeding?

Bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is het niet verplicht een ontslagvergoeding af te spreken, ook niet de wettelijke transitievergoeding. Partijen zijn geheel vrij in het bepalen van de beëindigingsvoorwaarden. Maar uiteraard komt het vaak voor dat werknemer financieel gecompenseerd wil worden voor het ontslag. Hoe hoog die compensatie uitvalt is vooral afhankelijk van:

-de reden van ontslag (heeft werkgever een sterke reden of is deze zwak?);
-valt werkgever verwijt te maken aan de ontslagsituatie, of juist de werknemer?
-hoe lang is werknemer in dienst?
-hoe oud of jong is werknemer en hoe hoog is zijn loon?
-hoe ‘graag’ wil werkgever van werknemer af, en hoe ‘graag’ wil werknemer blijven werken bij werkgever?
-wordt werknemer al deels gecompenseerd door bijvoorbeeld een periode van vrijstelling van werk en/of een budget voor outplacement?

Advocaat vaststellingsovereenkomst